Kijk naar méér dan 100 uitsluitend positieve beoordelingen!

Lees het oordeel van klanten over Allerommelopgeruimd.nl!

Bedrijfsbeëindiging

Bedrijfspanden kunnen door Allerommelopgeruimd.nl op een professionele manier ontruimd worden.

Bedrijfsbeëindiging
Niet alleen als gevolg van bedrijfsbeëindiging maar ook nadat de huur is opgezegd door de huurder, bij het ingebreke blijven van betaling van de huur of in het ergste geval bij faillissementen. Verhuurmaatschappijen en onroerend goed beheersmaatschappijen willen immers na bedrijfsbeëindiging van bijvoorbeeld een huurder vlot over een leeg, geheel ontruimd bedrijfspand kunnen beschikken waarna het opnieuw verhuurd kan worden.

Betreft: Opruimen inhoud loods in IJmuiden

In de afgelopen barre winterse periode “2009/2010” moest met spoed mijn opslagloods met EHBO materialen worden opgeruimd in verband met verhuur van de loods, het een en ander als gevolg van beeindiging van mijn werkzaamheden. De Heer Wilfred heeft met grote inzet in enkele dagen de klus voortreffelijk geklaard en de loods veegvrij schoon opgeleverd. De manier waarop de werkzaamheden zijn uigevoerd en zijn financieel meedenken hebben mij groot respect afgedwongen.

Positief beoordeeld

Frans Tasseron » IJmuiden

Allerommelopgeruimd.nl maakt een correcte prijs om bij bedrijfsbeëindiging ieder bedrijfspand, hoe klein of hoe groot ook, te ontruimen en bezemschoon op te leveren. De werkzaamheden van Allerommelopgeruimd.nl bestaan uit het totaal leegruimen van inventaris, meubilair, werkplekken, productieruimten etcetera.

U kunt ons altijd bellen, óók 's avonds en in het weekend! 06-41568242